ลงทะเบียน

*
ตั้งชื่อยูสเซอร์เนมเป็นภาษาอังกฤษ และ กรอกอีเมลเพื่อเป็นสมาชิกและรับข่าวสารพิเศษจากเรา
Username *
Email *
Password *
Verify Password *
เบอร์โทรศัพท์ *
กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
เลือกภาษา *
ชื่อ นามสกุล *
จังหวัด *
ต้องการให้ผู้อื่นเห็นอีเมลของท่านหรือไม่ *
  
Disclaimer *
*เพราะเราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็น
ส่วนตัวของท่านดังต่อไปนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น
- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน
- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของ
กระบวนการทางกฎหมาย
- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทางเราได้รับการอนุญาตจากท่านเราอาจมีการส่งข่าวสารที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ในภายหลัง
หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร, ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน สามารถส่งอีเมลแจ้งมาได้ที่ Freedomlifestyle.rich@gmail.com


As we know your personal information is very important. We will keep your private and confidential information securely by: Not disclosing your personal data to our subsidiaries, any other organizations or individuals.Providing only your payment information to our necessary payment gateway provider to process your order. Your username and password to access website are kept strictly confidential.Collecting the personal data that you may volunteer while using our services in order to provide you with the highest quality services and offer you opportunities we think will be of interest and suit you.
If you wish to discontinue receiving message or newsletter from us, you may opt out anytime by sending an email to support@freedomlifestyle.co.th

 
Confirmation Code *

Click to refresh the image if it is not clear enough.


Input letters in the image
The code is case-insensitive
Maximum attempts you can try: 10
*
*
* = Required